top of page
Monica Ellingsen 5,7x5,7.jpg

Monica Ellingsen

Billedkunstner Monica Ellingsen, f. 1971, har sitt liv og virke på øya Skrova i Lofoten. Hun er utdannet
ved Saint Marys University og kunstakademiet NASCAD University i Canada, der hun fordypet seg i
fotografi og tegning. 


Fotografier i sorthvitt har alltid stått sentralt i hennes kunstneriske virke, og spennet mellom mørke
og lys er en stadig kilde til fascinasjon. Inspirert av tradisjonelle fotografiske teknikker fokuserer hun
på å fange det umiddelbare, rene og nære. Tid og rom er viktige elementer når hun arbeider, der
tilstedeværelsen for hver eksponering er viktig. Fotografiene er gjenkjennbare med sitt poetiske,
abstrakte og underliggende dramatiske visuelle språk. Dragningen mot det minimalistiske og
grafiske uttrykket blir ofte gjenspeilet i hennes arbeid. Hun har fordypet seg i motiver som landskap,
industrielle mønstre og detaljer fra skraphauger til mykere objekter som silke og fjær i kontrast mot
sterke bakgrunner. Portrettfotografi er noe hun stadig kommer tilbake til. Fotografiene som er vist
her i Skrova er fra portrettserien «BlueBell».
Hennes vedvarende inspirasjon fra den abstrakte tegnekunsten og grafikken har gjort at hun i senere
tid har tatt i bruk nye medier i motivene sine. Med videreutdanning i tegning formidler hun nå sin
kunst gjennom mixed media i tillegg til fotografi.


Monica Ellingsen har hatt en rekke utstillinger i inn – og utland. I tillegg til sitt virke som
billedkunstner, er hun medeier og driver av Galleri Skrova.

Anders.jpg

Anders Carlsson

Studert fotografi hos Christer Strömholm i Stockholm på 60 taller. Reklamefotografi har siden vært hans yrke i de siste 40 årene. Nå pendler han mellom Stockholm og Skrova, hvor han drevet galleri siden 2004. 

bottom of page